నా కోరికలు;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
అందాలను
చూస్తే
ఆస్వాదించాలనే
కోరిక

మిఠాయిలు
చూస్తే
మ్రింగాలనే
కోరిక

బిస్కత్తులు
చూస్తే
బొక్కాలనే
కోరిక

పరమాన్నం
చూస్తే
పుచ్చుకోవాలనే
కోరిక

పువ్వులను
చూస్తే
పరికించాలనే
కోరిక

పరిమళాలు
వీస్తే
పీల్చాలనే
కోరిక

నగుమోములను
చూస్తే
సరితూగాలనే
కోరిక

కొండను
చూస్తే
శిఖరమెక్కాలనే
కోరిక

జాబిలిని
చూస్తే
జతతెచ్చుకోవాలనే
కోరిక

వెన్నెలను
చూస్తే
విహరించాలనే
కోరిక

మబ్బులను
చూస్తే
మింటికెళ్ళాలనే
కోరిక

తారకలను
చూస్తే
తళతళలాడాలనే
కోరిక

హరివిల్లును
చూస్తే
రంగులుచూడాలనే
కోరిక

పక్షిని
చూస్తే
ఎగరాలనే
కోరిక

కడలిని
కంటే
కెరటాలపైతేలాలనే
కోరిక

ప్రకృతిని
చూస్తే
పరవశించిపోవాలనే
కోరిక

కలమును
చూస్తే
కాగితాలపైచెక్కాలనే
కోరిక

అక్షరాలను
చూస్తే
కైతలల్లాలనే
కోరిక

పదాలను
చూస్తే
ప్రయోగించాలనే
కోరిక

కలలు
కంటున్నాను
కల్లలు
కాకూడదనుకుంటున్నాను

కన్నీరు
కార్చను
పన్నీరు
చల్లుతాను

కోర్కెలు 
తీర్చుకుంటాను
అవకాశాలు
వాడుకుంటాను

లక్ష్యాలను
సాధిస్తాను
జీవితమును
సఫలంచేసుకుంటాను

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం