తెల్లకాగితస్వగతం;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
తెల్లని
కాగితాన్ని
స్వచ్ఛతకి
నిదర్శనాన్ని

ఏమైనా
వ్రాయవచ్చు
ఎవరికైనా
పంపవచ్చు

క్షేమలేఖ
వ్రాయవచ్చు
ప్రేమలేఖ
రాయవచ్చు

అందముగా
చెక్కవచ్చు
పిచ్చిగా
గీయవచ్చు

ఏ ఊసయినా
పరవాలేదు
ఏ భాషయినా
ఇబ్బందిలేదు

ఏ మతమైనా
ఒప్పుకుంటా
ఏ కులమైనా
అంగీకరిస్తా

ఏ రంగైనా
సరేనంటా
ఏ విషయమైనా
సరేనంటా

పెన్నయినా
వినియోగించవచ్చు
పెన్సిలైనా
ఉపయోగించవచ్చు

బొమ్మయినా
గీయవచ్చు
ముద్రయిన
గుద్దవచ్చు

పువ్వుగా
మలచవచ్చు
పడవగా
మార్చవచ్చు

ఊహలను
తెలుపవచ్చు
మదులను
విప్పవచ్చు

కథను
రచించవచ్చు
కైతను
లిఖించవచ్చు

తెలివి
లేనిదాన్ని
చెప్పినవి
వినేదాన్ని

********************************

నిన్నరాత్రి
కలలోకి
వచ్చింది
తెల్లకాగితం

నిదుర
పోనివ్వక
లెమ్మంది
తెల్లకాగితం

కమ్మని
కవితని
కూర్చమంది
తెల్లకాగితం

కలాన్ని
పట్టమని
పదేపదేకోరింది
తెల్లకాగితం

దానికి
పర్యావసానం
ఈకవిత
తెల్లకాగితస్వగతం

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం