సుప్రభాత కవిత ; బృంద
మెల్లగ వీచే తూరుపు గాలి
చల్లగ సాగె జగతిని తేలి
హాయిగ పాడే ఉదయరాగం
వేయిగ విరిసే నీటిని జలజం

తొలి రేఖల పలకరింపులో
తెలివెలుగుల పరిష్వంగంలో
తొలిసంతకపు పరవశంలో
పరిమళించిన  పసిడి పుష్పాలు

మురిసే మనసున ఆరాటం
ఎగసే ఊహకు మొహమాటం
తలపుల నిండిన సఖుని రూపం
చూడగ వేచెను క్షణక్షణం

దూరమున్నా తరగని ప్రేమ
చేరువ కాలేని చెదరని చెలిమి
కోరిక తీరగ కొసరి చూచెగా
కనువిందుగా మిత్రుని రాక

అక్షరానికందని  భావం
భావానికందని కవిత
కవిత కందని అందం
అందమే ఆనంద మకరందం

కమనీయ కమల సోయగానికి

🌸🌸 సుప్రభాతం 🌸🌸

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం