సుప్రభాత కవిత ; - బృంద
అలజడులు అణచివేసి
ఆత్రాలు ఆపుకుని
నిదుర కాచి నిట్టూర్చి
అంతరంగం వేచిన
అందమైన ఉదయం

శూన్యంలో దిగులును మోస్తూ
భారంగా కదిలే మనసులకు
దూరంగా మెరిసే ఆశాకిరణంలా
దిగివచ్చే ఉదయం

కదిలే కలతల మబ్బుల
మెదిలే కన్నీటి కథల
రెప్పదాటనీక కప్పివుంచిన
కనుల కాస్త ఆశను నిలిపే ఉదయం

చీకటి నిండిన బ్రతుకున
రేపటి కోరిక నిలిపే
మాపున ముసిరిన కష్టాల
మోపును దించే ఉదయం


నింగిని బంగరు  రంగులు
పొంగిన  నెనరుల  వెలుగులు
చిందిన కాంతి పుంజాల
అందము చిందే ఆనందపు ఉదయం

కాలమెంత ఎదురైనా
కలిమి మొత్తం చేజారినా
చెలిమితో చేయిపట్టుకుని
నడిపించే కమ్మని ఉదయానికి

🌸🌸 సుప్రభాతం 🌸🌸

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం