* బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి ! *- కోరాడ నరసింహా రావు.
అహింసా  పరమో ధర్మః.. !
   బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి... 
    సంఘం శరణం గచ్ఛామి... 
     ధర్మం శరణం గచ్ఛామి... !!

సద్గుణములు... గరపునట్టి 
  సద్బుద్ధిని ప్రోది చేయ  
  క్రమశిక్షణ నలవరచగ
    బాల్యావస్థ నుండె తగును !

పెద్దల సంస్కారమే... 
  పిల్లలకబ్బును... నిజము !
   భక్తి, శ్రద్దల పెద్దలే... 
   బాలల భవితకు కారకులు !!

సత్సమాజ నిర్మాతలు... 
  సద్గుణ సంపన్నుఁలౌ... 
  యువతరమే... నిక్కముగా 
    అందుల కిట్టి  బాల్యమే... 
     పునాది కావలెనుగా.... !
      బాలలకిట్టి శిక్షణయే... 
     ఆవస్యమిది సత్యము... !
.  .  సత్యమేవ  జయతే.. !!
       *******
    కోరాడ నరసింహా రావు !

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం