ఓ పాఠకా!;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
కాగితంపైని
అక్షరాలని
ఆదినుండి
అంతంవరకి
అర్ధమయ్యేదాకా
చదువూ చదువూ

పుటలమీద
పేర్చినపదముల
ప్రాసప్రయోగముల
పొర్లుపోవనీక
పూర్తయ్యేదాకా
చదువూ చదువూ

కవిమనసుల్లో
పుట్టిపొంగిపొర్లిన
భావములను
కడవరకు
మనసులోనిలిచేదాకా
చదువూ చదువూ

కవులుకూర్చిన
కమ్మనికవితలను
మొదటినుండి
చివరివరకు
కడుపునిండేదాకా
చదువూ చదువూ

కవిహృదయాన్ని
కనిపెట్టేవరకు
అంతరంగాన్ని
అంటుకునేవరకు
ఆస్వాదించేదాకా
చదువూ చదువూ

కథలను
కవితలను
పద్యాలను
పురాణాలను
చిక్కినవన్నీ
చదువూ చదువూ

పుష్పకైతలను
ప్రేమకవితలను
భావకయితలను
ఇతరకవనాలను
దొరికినవన్నీ
చదువూ చదువూ

పాతరచనలను
ప్రస్తుతరచనలను
వర్ధమానరచనలను
వివిధరచనలను
అందినవన్నీ
చదువూ చదువూ

దినపత్రికలను
వారపత్రికలను
మాసపత్రికలను
ప్రత్యేకప్రచురణలను
అందినవన్నీ
చదువూ చదువూ

ఈకవనాన్ని
ప్రభోదమనుకోకు
పాఠకులనుచదివి
పొగడమన్నానుకోకు
మంచిరాతలన్నింటినీ
చదువూ చదువూ


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం