లక్ష్మి పూజ;- డి.వినాయక్ రావు M.A, MEd భైంసా, జిల్లా నిర్మల్ ఫోన్: 9440749686
సీ:సంపదమ్మా పూజ శ్రద్ధతో జేసేరు
నందాల పీఠలో నమ్మ నుంచి
దీపాలు వెల్గించ దిగివచ్చు పద్మిని
 దివినుండి భువిపైకి దీవెనియ్య
పూలహారాలేయ పులకించి పోయేను
పట్టు వస్త్రములోన పద్మినమ్మ
పచ్చని పందిర్లొ బాజాలు మ్రోగగ
వేదముల్ చదివేరు విప్రులంత
ఆవె:ఆరగింపు సేవ అమ్మకు జేసేరు
పంచ భక్ష్యములతొ భక్తితోడ
హారతిచ్చి వేడు  నర్తితో యమ్మను
సకల సంపదిచ్చి సాదు మంటు


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం