సకామ- అకామ భక్తి-సి.హెచ్.ప్రతాప్
 
భక్తి మార్గంలో సకామ మరియు అకామ అని రెండు రకాల భక్తులు ఉన్నారని శాస్త్రం చెబుతొంది. భౌతిక భోగ కోరికలతో భగవంతుని వద్దకు వచ్చేవారిని సకాము అని అంటారు మరియు ఇంద్రియ తృప్తి కోసం భౌతిక కోరికలు లేకుండా, భగవంతుని యందు సహజమైన ప్రేమతో సేవించే భక్తులను అకామ అంటారు.
“సకామ మరియు అకామ భక్తులకు మధ్య ఉన్న మరొక వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, దేవతల వంటి సకామ భక్తులు కష్టాలలో పడినప్పుడు, వారు ఉపశమనం కోసం పరమాత్మను ఆశ్రయిస్తారు, అయితే అకామ భక్తులు, గొప్ప ప్రమాదంలో కూడా, భౌతిక ప్రయోజనాల కోసం భగవంతుడిని ఎప్పుడూ భంగపరచరు. ఒక అకామ భక్తుడు బాధపడినా, అతను తన గత దుష్కర్మ లేదా చెడ్డపనుల  కారణంగా ఇది జరిగిందని భావించి, దాని పర్యవసానాలను అనుభవించడానికి అంగీకరిస్తాడు. అతడు తన కష్టాలను తొలగించమని భగవంతుడిని ఎన్నడూ కోరక, ఆ ప్రారబ్దపు ఫలితాన్ని అనుభవించడానికే ఇష్టపదతాడు.  సకామ భక్తులు తమకు కష్టం వచ్చిన వెంటనే భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తారు.
“కష్టాల మధ్య బాధపడుతూ కూడా, భక్తులు తమ ప్రార్థనలు మరియు సేవను మరింత ఉత్సాహంగా అందిస్తారు. ఈ విధంగా వారు భక్తిశ్రద్ధలతో స్థిరంగా స్థిరపడి, నిస్సందేహంగా ఇంటికి, భగవంతుని వద్దకు తిరిగి రావడానికి అర్హులు అవుతారు.  సకామ భక్తులు నాలుగు తరగతులుగా విభజించబడ్డారు-ఆపదలో ఉన్నవారు, డబ్బు అవసరం ఉన్నవారు, జిజ్ఞాసువులు మరియు తెలివైనవారు. ఎవరైనా భగవంతుడిని శారీరక లేదా మానసిక క్షోభ కారణంగా పూజిస్తారు, మరొకరు తనకు డబ్బు అవసరం ఉన్నందున భగవంతుడిని ఆరాధిస్తారు, మరొకరు భగవంతుడిని ఆయనగా తెలుసుకోవాలనే తపనతో ఆరాధిస్తారు, మరియు ఎవరైనా భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటారు. తత్వవేత్త తన జ్ఞానం యొక్క పరిశోధన పని ద్వారా అతనిని తెలుసుకోగలడు.

కామెంట్‌లు