చిత్రం ; హర్షవర్ధన్ గౌడ్-ఏడవ తరగతి-జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల హవేళి ఘణపూర్-మెదక్ జిల్లా 

కామెంట్‌లు