నా చేయితగలగానే!;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
చిన్నగా
చేయిపెడితే
కొరివిలా
కాలుస్తుంది నిప్పురవ్వ

మెత్తగా
చేయిపెడితే
కోరిందలా
వ్రేలులోకిదిగుతుంది ముల్లకంప

ప్రేమగా
చేయిపెడితే
గులాబిముల్లులా
గుచ్చుతుంది రోజాపువ్వు

కోపంగా
చేయిపెడితే
పళ్ళతో
కొరుకుతుంది చిన్నారిపాప

నేను చేసుకున్న
పాపమేమి
నా చేతులుచేసిన
కర్మమేమి

కానీ కవితమాత్రము
నా చేయితగలగానే
అవుతుంది కుసుమము 
కలిగిస్తుంది కమ్మదనము 

కవితలకు
స్వాగతాలు
పాఠకులకి
ధన్యవాదాలు

కామెంట్‌లు