చిత్రం ; రూప

 తెలంగాణ జాతికి లభించిన వరం మన సురవరం . నేడు వారి 128వ జయంతి సంద్భంగా ఆ బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి కివే  నివాళులు 🙏
కామెంట్‌లు