గులాల పూల కొమ్మమీది పిట్టా నీఊరేదే వాడేదే చెప్పుమా. పాలపిట్టవే నీవు పరువాల వన్నెల్లో కన్నెలకైనా కన్నుకుట్టేలా నీ అందాల ఒలవోస్తువే! ఆహా హా మనుషులకూ ఆ మాయ మంత్ర మహిమలే ఉంటే నీ రూపం దాల్చి ఎన్ని లోకాలలోనా వన్నెల చిందులమాడేమో నీకన్నులముందరే మేము అంతులేని ఆనందాలె పొందుదుమే. ఈకరోనాలెన్ని వచ్చినా నీ లోకంలో తిరిగి భయమేలేక మరి దిగులేలేక భూలోకమే స్వర్గసీమగా చేసుకొని మురిసిపోదుమే రచన నమిలకొండ జయంత్ శర్మ


కామెంట్‌లు