మూగబోయె చూడు ముచ్చటైన నగరి బండి బస్సు కారు ప్రజలు లేరు జనులు సంచరించు చార్ మినార్ కళతప్పి వెలవెలాడి మనల పిలుచుతుంది ఉండ్రాళ్ళ రాజేశం యాదవ్ ఆటవెలది పద్యం


కామెంట్‌లు