నేను ..నేనేనా : -- డా .కె .ఎల్వీ -- హనంకొండ.

అప్పుడప్పుడు ,
నన్ను నేనే ,
గిచ్చి చూసుకుని ,
నేను ,నేనేనా అని 
పరీక్షించుకుని ,
నాకు ..నేనే ..
అబ్బురపడి పోతుంటాను !


ఆశ్చర్యంలో ...
మునిగిపోతుంటాను !!


బాల్యంలో ..
బ్రేకులు పడ్డ చదువు ,
కృశించిన ఆరొగ్యం ,


నాకు ...
భవిష్యత్తు ఉండదన్న ,
అయోమయంలో ,
డీలా పడిపోయినప్పుడు ,


నాకు ..
ఇంకోజీవితం 
ఉంటుందన్న నమ్మకం ,
కొడిగట్టిన 
దీపమయింది !


అయితే ...
దైవ నిర్ణయం 
నాకే అనుకూలించి,
అన్న ..వదినలు 
అందించిన ...
పునర్జన్మ ...
చిన్నన్న (మధు )
నూరిపోసి న ,
ఆత్మ స్థైర్యం ,
గంపెడాశ నింపిన 
గుండె ధైర్యం ,
హైస్కూల్ మధ్యలొ 
ఆగిన చదువు ,
పురివిప్పిన నెమలిలా 
విజృంభించి,
సరాసరి ...
వైద్య రంగానికే 
అంకితం చేసింది !


ఒక ఉన్నతాధికారిగా 
సమాజంలొ 
నిలబెట్టింది !!


కవిగా ...
కథారచయితగా ..
వ్యాసకర్తగా ...
తీర్చి దిద్దింది !


సమాజంలో ...
చక్కని పౌరుడిగా ...
వ్యధలను 
అదిగమించి న ,
మాదిరి వ్యక్తిగా ...
నాకు ..
గౌరవ ప్రదమైన 
కీర్తి కిరీటాన్ని 
అందించి పెట్టింది !


అందుకే ..
ఆలోచిస్తే ...
ఇప్పటికీ 
నా ..జీవితం ,
కలా ..నిజమా ...
అన్న సంశయంలోనే 
మునిగి తేలుతుంటుంది !!