అక్షరమాలికలు:-డా.రామక కృష్ణమూర్తి-బోయినపల్లి,సికింద్రాబాద్.


 ఏకపది:(పరీక్ష)

*******

1.అభ్యసించిన జ్ఞానాన్ని.....పద్ధతిగా మదింపుచేయడానికి సాధనం!


2.విషయపరిజ్ఞానాన్ని వివిధ పద్ధతులతో......చేసే మూల్యాంకనం!


ద్విపదం:(ఫలితం)

********

1.చేసిన ప్రయత్నం సఫలం కావడం.

కృషికి తగిన ‌గుర్తింపు రావడం.


2.తీవ్రపరిశ్రమ అనంతర విజయం.

అభ్యసనం ఫలించి ఆవిష్కృతమయ్యే దృశ్యం.


త్రిపదం:(గోరింట)

*******

1.కొమ్మ లేకుండా పూచి శుభాలనిచ్చేది.

స్త్రీల చేతుల్లో పండే సౌభాగ్యం.

ఇష్టమైన వారి సంకేతమిచ్చే అరుణిమ.


2.ఆషాఢమాసాన విశిష్టంగా కనిపించి కనువిందుచేస్తుంది.

అన్ని వేడుకల్లో అగ్రభాగాన నిలుస్తుంది.

అందాన్ని ద్విగుణీకృతం చేసే అలంకార సాధనం.


చతుర్థపదం:(శ్రావణమాసం)

***********

1.శ్రవణా నక్షత్రంతో కూడిన శ్రీమన్నారాయణుడి మాసం.

వ్రతాలకు,పూజలకు,ఆరాధనలకు శుభప్రదమైనది.

పేరంటాలతో మురిసి మెరిసే పవిత్రమాసం.

శివకేశవుల,అమ్మవారి ఆరాధనలతో నడిచే తెలుగువారి ప్రత్యేకం.


2.పెళ్ళిళ్ళు,ముహూర్తాలతో ముఖ్యమవుతుంది.

వర్ష ఋతువుతో మొదలై చిరుజల్లుల వర్షాలతో మురిపిస్తుంది.

రక్షాబంధన ప్రేమలను మోసుకొస్తుంది.

నాగపూజ ప్రత్యేకమై విరాజిల్లుతుంది.