బాల మనసులు : ---డా . కె . ఎల్ . వి . ప్రసాద్ హన్మకొండ .

 బడిలో ఆటల బెల్లు కొట్టారు . ఆ .. బెల్లు కోసమే చాలామంది పిల్లలు ఎదు
రు చూస్తుంటారు . కొందరు ఆడుకోవడానికైతే ,మరికొందరు ,సరదాగా కాల క్షేపం చేయడానికి . బడిగంట మ్రోగగానే పిల్లలందరూ బిల .. బిల .. 
మంటూ ఆటల స్థలంలోకి పరిగెత్తారు . ఆటస్థలం అంతా పిల్లలతో నిండి 
పోయింది . పిల్లలంతా తమకిష్టమైన క్రీడను ఎంచుకుని ఆడుకుంటున్నా
రు . పిల్లలందరి ఆటలను డ్రిల్లు మాస్టారు ఒక ప్రక్కన వుండి ,పర్య వె క్షి 
స్తున్నారు . 
చంటి .. ఒక్కడూ మాత్రం ఆటస్థలంలో ఒకమూల చెట్టుకింద ముఖం 
రెండు తొడల మధ్య దాచుకుని ,వంటరిగా ,దిగులుగా , కూర్చుని వున్నా
డు . నున్నని, గుండ్రని ,అతని  బుగ్గలపైన కన్నీళ్లు ధారలా కారుతున్నాయ్ . అతని అందమైన ముఖం వాడిపోయి వుంది . ఎవరూ 
అతనితో ఆడడానికి ఇష్టపడడం లేదు . 
‘’ అరేయ్ .. బండోడా !నువ్వు బంతి ఆట ఆడుతావుగానీ .. ఆ బరువు శరీరం తో నువ్వు అసలు పరిగెత్త లేవు !’’ అంటూ ,చంటిని అవహేళన చేసాడు జానీ . 
‘’ రేయ్ .. చంటీ .. ఈ బంతి పట్టుకోరా .. ‘’అని ,గురిపెట్టి బంతిని బలంగా 
చంటి నెత్తి మీదికి విసిరాడు ,శ్యామ్ . 
‘’ అబ్బా ,, ! దెబ్బ గట్టిగా తగిలిందిరోయ్ .. నన్ను ఇలా వంటరిగా వదిలే
య్ ‘’ అంటూ తల గట్టిగా పట్టుకుని ,అరిచాడు  చంటి . 
                                     ***
శ్యామ్ చేసిన తుంటరి పనిని ,దూరంగా నిలబడి ,పిల్లల ఆటలను గమని
స్తున్న ,విమల -టీచర్ ,చూసింది . దెబ్బ తగిలిన చంటి దగ్గరకు వెంటనే 
పరుగుపరుగున వచ్చింది ,విమల టీచర్ . 
‘’ ఇదిగో .. కుడి చేతి వైపు దెబ్బ తగిలింది టీచర్ ‘’అంటూ ,దెబ్బ తగిలిన 
తన నుదుటిని టీచర్ కు చూపించాడు చంటి . 
‘’ అయ్యో .. దెబ్బ బాగా తగిలింది పద .. హాస్పిటల్ కు వెళదాం ‘’ అంటూ 
మిగతా పిల్లలందరూ ,క్లాస్ రూమ్ కు వెళ్ళగానే ,
‘’ ఈ వాళ చెప్పవలసిన చరిత్ర పాఠం తీసి చదువుతుండండి ,నేను ఆసు
పత్రికి వెళ్లి చంటికి ,కట్టు కట్టించి ,మందులు తీసుకు వస్తాను . శ్యామ్ -
జానీ ,లను క్లాస్ లీడర్ ,ఉత్తమ్ -ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరకు తీసుకు వెళతాడు . 
ఈ మధ్య ఈ ఇద్దరి అల్లరీ బాగా ఎక్కువైంది ‘’ అంది ,విమల టీచర్ . 
చంటిని తీసుకుని ,విమల టీచర్ హాస్పిటల్ కు తీసుకు వెళ్లారు . చంటి 
తలకు తగిలిన దెబ్బవల్ల తలనొప్పితో విపరీతంగా బాధపడుతున్నాడు . బాధ క్రమముగా ఎక్కువై ,చంటి ఏద్వడం మొదలు పెట్టాడు . ఇక చేసేది 
ఏమీ లేక ఆసుపత్రిలో తాత్కాలికంగా ప్రధమ చికిత్స చేసి ,చంటిని వెంటనే 
ఇంటికి తీసుకువెళ్ళమని ,చంటి -తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించారు 
                                    ***
క్లాసులో విమల టీచర్ పాఠం చెప్పడం మొదలు పెట్టారు . ‘’ ప్రియమైన 
విద్యార్ధీ -విద్యార్థినులారా ,నిజానికి ఈ సమయంలో మనం చరిత్ర పాఠం 
చెప్పుకోవలసి వుంది . కానీ ,ఇప్పుడు నేను ఆ .. పని చేయబోవడం లేదు . 
మీరంతా చదువులో చురుగ్గా ,ముందుంటున్నారు గానీ ,జీవితానికి అవసరమైన కొన్ని ముఖ్యాంశాలిని తెలుసుకోవడంలో చాలా వెనకబడి 
పోతున్నారు . మనకు ఎట్లాగూ -మానవత్వం ,జాలి -దయ ,నీతి -నియ 
మం ,వంటి అంశాలను అవగాహన చేసే పాఠం మనం చెప్పుకోవలసి వుంది . కనుక అవసరాన్ని బట్టి ఆ .. పాఠమే ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం . 
                       చంటి ,మీ అందరికంటే ,కొద్దిగా బొద్దిగా ,లావుగా 
ఉంటాడు . దానికి అతనేమీ చేస్తాడు పాపం !అది దైవ నిర్ణయం ,ప్రకృతి 
అందించిన ప్రసాదం . అందరూ ఒకేలా ఎలావుంటారు ?రంగు ,పొట్టి -
పొడుగు ,లావు -సన్నం,అందం-వికారం ,ఇలా ఎన్ని తేడాలైనా ఉండ--
వచ్చు !అందుచేత ,కొన్ని అనారోగ్య కారణాలవల్ల చంటి -అలా బండగా 
కనిపిస్తున్నాడు . దానికి పాపం, ఆటను ఏమి చేయగలడు ?అలా అని 
అతనిని మీరు రకరకాలుగా వేధించ వచ్చునా ?
నిజానికి ,చంటి -చాలా మంచి అబ్బాయి . గొప్ప సేవాగుణం కలవాడు . 
మంచి ప్రేమగల కుటుంబ నేపధ్యం గలవాడు . ఆసుపత్రి లో ఎన్నో 
సేవాకార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ,వృద్ధులకు పళ్ళు -పుస్తకాలూ అందిస్తాడు. 
అంతేకాకుండా ,వాళ్లకు పుష్ప గుచ్చాలు అందించి ,జీవితం పట్ల ఆశను 
కలుగజేస్తాడు . మరి మీలో ఎంతమంది ఇలాంటి గొప్ప కార్యక్రమాలు 
చేస్తున్నారు చెప్పండి ?
మీకింకో విషయం తెలుసా ?చంటి - ఈ మధ్య సంగీతం మీద అభిరుచి 
పెంచుకుని ,వయోలిన్ నేర్చుకుంటున్నాడు . క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ -పూర్తిచే
యడం చంటి కి యెంత ఇష్టమో మీకు తెలుసా ?ఆ .. అలవాటు ,మీ వయసు పిల్లల మెదడుకు మంచి పదును పెడుతుంది . 
అందుచేత ,ఎవరికి ఎందులో అభిరుచి ఉంటుందో ,దానిని ఇష్ట పడతారు . 
ఎదుటివాళ్లను చూసి ,వాళ్ళుకూడా మనలాగే ఉండాలనే నిర్ణయం చేయడం ఏమాత్రం న్యాయం కాదు కదా !ఇంతకీ మీ అందరికీ నేను 
చెప్పొచ్చేదేమిటంటే ,మీరంతా చంటి తో ,స్నేహంగా మెలగాలి . అతనిని మీలో ఒకడిగా ఉంచుకోవాలి . ఏ విషయంలోనూ అతనిని వేరుచేసి చూడ 
కూడదు సుమా !అతనితో స్నేహంగా ఉండడం వల్ల మీకు తెలియని విషయాలు అతని ద్వారా నేర్చుకొనవచ్చును ,అలాగే ఎవరైనా ను !
బడిలోనూ ,బడిబయట ,మీరంతా ఒక్కటే అన్నట్టుగా మెలగాలి . మరి ఇక ఇప్పుడు చరిత్ర పాఠంలోనికి వెల్దామా ?’’ అని ,ముగించారు విమల టీచర్ . 
ఎప్పటిలాగే ,ఆరోజు కూడా బడికి వచ్చాడు చంటి . ఎప్పుడూ అతనిని అసలు పట్టించుకొకుండా ,దూరంగా కూర్చునే ,రజని వచ్చి అతని పక్కన 
కూర్చుంది . అంతమాత్రమే కాదు ---
‘’ నేను ,నీ స్నేహితురాలిగా ఉండడానికి ఇష్ట పడుతున్నా ‘’అంది రజని . 
‘’ నేను కూడా .. !!’’ అన్నాడు ,నవ్వుతూ చంటి . 
‘’ మేమంతా .. నీ జట్టు సుమా !’’ అన్నట్టుగా ,చంటిని నవ్వు ముఖాలతో 
పలకరించారు ,మిగతా క్లాసు పిల్లలంతా . అందులో -జానీ ,శ్యామ్ కూడా 
వున్నారు !
చంటి మనస్సు ఆనందంతో ఊయల లూగడం మొదలు పెట్టింది . 
( ధీ హిందూ ఆంగ్ల దినపత్రిక సౌజన్యంతో )
                          ***