విరుగుడు ....!!:- -----డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్,హన్మకొండ .

 ప్లాస్టిక్కా ....
అదిగొప్ప 
ప్రమాదకారి కాదు !
ఫాక్టరీలు వెదజల్లే 
విషవాయువులా ?
ఫరవాలేదు ....
వాటిని --
నియంత్రించే ,
మార్గాలున్నాయి !
ఇంటర్నెట్ నుండి 
ఎత్తిపోసే కవిత్వం ...
ఉందిచూసారూ ...అమ్మో,
ఈ సాహిత్య కాలుష్యానికి
విరుగుడే లేదండి బాబూ..!!