నీరు;- డి.హరిహర దాస్9వ తరగతి,ఈ/యం,జి.ప.ఉ.పాఠశాల కుకునూర్ పల్లి, కొండపాక మండలం, సిద్దిపేట జిల్లా.
రక్షించుదాం  రక్షించుదాం
నీటిని సంరక్షించుదాం
నీరులేక నిలువ లేము
నీరే నిత్యం అవసరము

చుక్క చుక్క నీటిని
చక్కగా  ఉపయోగించి
భావితరానికి పొదుపు చేసి
ప్రాణికోటిని కాపాడుదాం

చెరువులు కుంటలు నిండెను
చింతలు మనకు దీరెను
నీటిని కాలుష్యం చేయొద్దు
కష్టాలను కొని తెచ్చుకోవద్దు

నేలతల్లి మఱియును
కూలి మస్తుగా దొరుకును
పంటలు బాగా పండును
బీదల కడుపులు నిండును


నీటిని కాపాడుమురా...
నీటితోనే మన బ్రతుకులు రా...


కామెంట్‌లు