చిత్రం ; దుబ్బాక పూజ ఎనిమిదవ తరగతి జడ్.పి.హెచ్.ఎస్ గుర్రాలగొంది జిల్లా సిద్దిపేట. 

కామెంట్‌లు