మెరపులు;-రాసమొళ్ల చంద్రయ్య--అప్పాయపల్లి నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా-7981781349
తిండికి తిప్పలున్నాయి
పడుతున్న కష్టాలు
పనిలో ముప్పులున్నాయి
విడిపోని పుట్టుమచ్చలు

కత్తిపోటుకు గురైతే
ఒకేసారి చస్తాడు
అనుమానానికి గురైతే
అనుక్షణం చస్తాడు

చిగురాకు కొమ్మల్లో
కోయిల ఉయ్యాల
సింగారపు గాలుల్లో
పక్షుల జంపాల

పచ్చని వదువరులను
ఏకంచేస్తుంది మాంగళ్యాం
సంసార బంధాలను
నడుపుతుంది దైవం

అక్షరాల పదముల
మల్లెల అల్లికలు
అర్ధపు బావాల
అమృతపు మాలలు

రాసమొళ్ల చంద్రయ్య
అప్పాయపల్లి నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా
7981781349
26/5/2022

నా హామీ పత్రము
మెరుపులు ప్రక్రియలో
ఐదు కవితలు నా సొంతముగ రాశానని
నేను మీకు హామీ ఇస్తున్న
--------------


కామెంట్‌లు