నానీలు*కోరాడనరసింహారావు

 రేపటి దేశ రక్షకులు... 
  సికింద్రాబాద్లో.... 
     విచక్షణ లేని 
         అరాచకాలు !
     *****
ఆవేశమే..... 
   ఆలోచనలేదు !
     ఉద్యోగం దేవుడెరుగు 
       భవిష్యత్తు నాశనం !!
    *******
మంచిలోనూ,
  చెడునుచూపి అడ్డు తగిలే .... 
    ప్రతిపక్షాలు... !
      దేశ  దౌర్భాగ్యం!! 
   *******
 పరస్పర 
    రాజకీయకక్షలు !
     అభివృద్ధి.... 
       అడకత్తెరలో పోక చెక్క !!
          ******
అటూ... ఇటూ... ఎక్కడ 
  ఎటుచూసినా.... 
     స్వార్ధం.... స్వార్ధమే.... !
      భవిష్యత్తు అంధకారం!!
     ******
కామెంట్‌లు