ఆనందం (బాలగేయం);-:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 కోకిలమ్మ కూతపెట్టె 
పాలపిట్ట పారిపోయె
కోడిపుంజు కొండ ఎక్కె 
గువ్వచూడు గూడుచేరె 
చిలుకమ్మ పలుకసాగె
పావురాయి పడుకోనుండె 
గోరువంక గునగున నడిచే
అన్నీ చూసిన నెమలమ్మ
ఆనందంగా నాట్యము చేసె !!

కామెంట్‌లు