స్ఫూర్తి;- -సరళ శ్రీ లిఖిత--హైదరాబాద్

 పసిడి రంగు నులివెచ్చని
కిరణాలతో జగతిని 
మెలుకోలుపు సూర్యోదయం...
స్వచ్ఛమైన ప్రకృతిలో 
చల్లని గాలి మరచి.
 ఏ సి గాలులతో
 నివాసాలాయే నేడు.....
అమ్మ అనే కమ్మని
 పిలుపు విడి......
మామ్మీ అంటూ మన 
సంస్కృతి మరిచేరు....
ఆధునిక పోకడలో 
బంధాలను వదిలి 
ఒంటరిగా ఉంటూ 
చరవాణితో కాలం 
వెల్లబ్బుతున్నారు......
సహజత్వం కాదని  
కృత్రిమమైన వాటికి 
ఆకర్షితులౌతున్నా.........
ఓ మనిషి మెలుకో........
మెలుకోలుపు నీవై ....
మంచిని నేర్చుకో......
నేర్పించు....
స్ఫూర్తి నిస్తూ......
మార్గం చూపు 
మార్గదర్శి వై
సాగిపో.....
              
కామెంట్‌లు