"నీ జ్ఞాపకం నాతోనే"1980(ధారావాహిక 77,వ,బాగం) "నాగమణి రావులపాటి "
 రాహుల్ వచ్చాడు... కారు డోర్ తెరిచి వెల్కమ్ మేడమ్ అని స్వాగతం పలికాడు... నవ్వుతూ  వెళ్ళి కూర్చోగానే కారు స్టార్ట్ చేసాడు... కుసుమా అని
పిలిచాడు రాహుల్...చెప్పండి అన్నట్టు చూసింది
కుసుమ.......................!!
థాంక్యూ అన్నాడు రాహుల్ దేనికి అని అన్నది
కుసుమ నా మనసులో కోరిక నీవై నెరవర్చినందుకు
సారీ రాహుల్ నావల్లే మీరెంత బాధ పడుతున్నారో
నాకు తెలియంది కాదు...ఏం చేస్తాం కొంచెం
ఓపిక పట్టండి... పూర్ణా పెళ్ళి అయిందంటే మన
ఈ దూరం శాశ్వతంగా తొలగి పోతుంది.........!!
 
అని అన్నది కుసుమ పోనీలే మద్యమద్యలో
ఇలాంటి దగ్గరలు కల్పిస్తే అదే పదివేలూ అని
కుసుమ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడు
ఇద్దరి హృదయాలు ఆనందం డోలికల్లో .....
తేలి ఆడాయి.............!!
హంసలు దీవి చేరుకున్నారు. చూసావా కుసుమా
నదీ సాగర సంగమం త్వరలో మనం కూడా
ఇలాగే ఒకరికి ఒకరం చేరువ కావాలి ఆరోజు
కోసమే నా ఈ ఎదురు చూపులు అని ఆవేదనగా
 అనే రాహుల్ ను చూసి కుసుమ హృదయం 
తల్లడిల్లి పోయింది.............!!
 రాహుల్ ఆరోజు త్వరలోనే వుంది మన నిరీక్షణ
ఫలింపజేసే రోజు దగ్గరలోనే వుంది నాకు ఇంకా
ఓపిక లేదు మీకు దూరంగా వుండలేను అని
చిన్నపిల్లలా ఏడ్చేసింది..‌.కుసుమా ఊరుకో
ఇందుకేనా మనం ఇక్కడిదాకా వచ్చింది  అని
కుసుమను దగ్గరకు తీసుకుని ఓదార్చాడు.....!!
రా నా ఒడిలో సేద దీరుతా నన్నావుగా అని
రాహుల్ అనగానే నాకంటే నీకే అలసట తీరాలి
అంటూ తన ఒడి చూపింది అంతే రాహుల్ 
కుసుమ ఒడిలో తల పెట్టగానే రాహుల్ తల
నిమురుతూ రాహుల్ తలపై తల వాల్చిన 
కుసుమ ఆనందం బాష్పాలు రాహుల్ కంటి
కన్నీరు లో కలిసి సాగరంలో ఇంకి పోయాయి......!!
అలా ఎంతసేపు వున్నారో తెలీయదు  అలల
సవ్వడి గిలిగింతలతో ప్రేమ చినుకులు చిలకరించగా
పరవశించిన ప్రకృతి పులకరిపులకు అలుపులేదు...
రాహుల్ అని పిలిచింది కుసుమ... ఏమిటి అని
అన్నాడు రాహుల్... పక్కనే వేణుగోపాలస్వామి
ఆలయం వుంది. అక్కడ స్వామివారికి దర్శించుకుని
బయలు దేరుదాం అని అనగానే అన్యమనస్కంగా
 కదిలాడు రాహుల్..........!!
ఆలయం దర్శనం చేసుకున్నారు ఇంతలో రాహుల్
కుసుమా ఇక్కడే వెయిట్ చేయి ఇప్పుడే వస్తాను
అంటూ ఎటో వెళ్ళాడు...తను వెళ్ళిన వైపు చూస్తూ
కూర్చుంది కుసుమ...ఒక కవరుతో తిరిగి వచ్చాడు
రాహుల్ ఏమిటీ కవరు భారీగానే వుంది
మనకుఏమన్నా తినటానికి తెచ్చావా అని చేతిలో
 కవరు తీసుకోబోయింది...‌...........!!
ఆగు కుసుమా నాదొక చిన్న కోరిక వుంది
తీరుస్తావా నేను ఏమని అన్నా కాదన కూడదు
నాకోరిక తీరిస్తే నువ్వు ఎలా చెపితే అలా వింటాను
అని రాహుల్ అనగానే సరే అలాగే నెరవేరుస్తా
అది ఏదైనా సరే నీ సంతోషమే నాకు కావాలి
అని అన్నది కుసుమ... అయితే చెబుతాను విను
అంటూ రాహుల్.(సశేషం).......................!!

కామెంట్‌లు