చిత్రాలు ; కె.సుబ్రహ్మణ్య వర్మ ఇంటర్ 2వసంవత్సరం శ్రీ చైతన్య కాలేజ్ అమ్మ నాన్న..భవానీ ..కె.వి.ఎస్.ఎన్.రాజు
 

కామెంట్‌లు