డైప్రొటొడాన్;-కంచనపల్లి వేంకట కృష్ణారావు 9348611445

  కొన్ని మిలియను సంవత్సరాలనుండి అనేక రకాల జంతువులు అనేక రకాల కారణాలవలన నశించి పోయాయి,నశించి పోతున్నాయి!
       డైనోసర్లు( రాక్షస బల్లులు),ఆర్కియాప్ట్రిక్స్ పక్షులు, కొన్ని రకాల తాబేళ్ళు నశించి పోయాయి.
వాటిలో కొన్నింటిని శిలాజాల రూపంలో మాత్రమే చూస్తున్నాము.
      పదివేల సంవత్సరాల క్రితం దక్షిణ ఆస్ట్రేలియాలో కాల్లబొన్నా సరస్సు వద్ద సంచరించిన'డైప్రొటొడాన్'  (శాస్త్రీయ నామం-డైప్రొటొడాన్ ఒప్టాటమ్) క్షీరదాలు,శాఖాహారులు నశించి పోయాయి! డైప్రొటొడాన్ అంటే ముందర రెండు పెద్ద పళ్ళు గల జంతువులని అర్థం. 1893 నుండి 1953 వరకు ఆ ఎండిపోయిన సరస్సు వద్ద  శాస్రజ్ఞలు జరిపిన త్రవ్వకాల్లో సుమారు వెయ్యి డైప్రొటొడాన్ అస్థిపంజరాలు బయట పడ్డాయి! రెండు టన్నుల బరువుతో ఇవి హిప్పోపొటమస్( నీటి ఏనుగు) అంత బరువు ఉండేవి! అపారమైన తిండి,శత్రువులు లేక పోవడం వలన ఇవి బద్ధక జీవితం గడిపినట్లు శాస్త్రజ్ఞలు భావిస్తున్నారు, కొంతకాలానికి సరస్సు ఎండి పోయి,సరస్సు ప్రాంతంలోని గడ్డి, చెట్లు ఎండి పోయాయి.కాల క్రమేణా ఒక విధమైన పెద్ద బల్లులు,పెద్ద తోడేళ్ళు వీటికి శత్రువులుగా పరిణమించాయి!వీటికి తోడు తీవ్ర దుర్భిక్ష పరిస్థితులు వాటి చావుకు కారణమయ్యాయి. అందుకే అవి నీటిని ఆహారాన్ని వెతుకుతూ ఎండిపోతున్న సరస్సు బురదలో కూరుకుని చనిపోయి ఉంటాయని శాస్త్రజ్ఞులు భావిస్తున్నారు. వీటి అస్థి పంజరాలు పరిశీలిస్తే ఇవి దెబ్బలవలన గాయాలవలన చనిపోలేదని తెలుస్తోంది. ఈ అస్థిపంజరాలను సిడ్నీలో గల 'ఆస్ట్రేలియన్ మ్యూజియం) లో బద్ర పరిచారు.
      విరగని అస్థి పంజరాలను బట్టి ఇవి కరువు కాటకాలవలన ఆకలి,నిస్సత్తువుతో నశించి పోయినట్టు తెలుస్తోంది !
                 *****    ******
తెలుసుకోండి:అమెరికాలోని మెసాచుసెట్సు జనరల్ ఆసుపత్రికి చెందిన వైద్యుడు రోనాల్ట్ మాల్ట్ 1962 లో  తెగిపడిపోయిన చేతిని అతికించిన మొదటి వైద్యడు.
            *******        ******

కామెంట్‌లు