*అక్షర సుమాల మాలిక*;- అన్నాడి జ్యోతి--సిద్దిపేట‌
 *సినారె గారి జయంతి సందర్భంగా*
=============================
అవతరించె నొకరు హనుమాజిపేట‌ందు
నారాయణరెడ్డి నామధేయము తోని
సింగిరెడ్డి  వంశ తిలకుడయ్యె
నడక నా తల్లియని,పరుగు నా తండ్రియని
సమత నా భాషయని,కవిత నా శ్వాసయని

 కలమును నమ్మినట‌్ట‌ి కవనశీలి ,చైతన్యశీలి
ప్రజల నాల్కలందు పాట‌ల రూపాన
నిలిచి పోయినట‌్ట‌ి నిత్య కవనమాలి
విశ్వంభరకావ్య విరచితంబు జేసి 
జ్ఞానపీఠపురస్కారమొందినట‌్ట‌ి  జ్ఞానమూర్తి
గురువుగాను తాను గుర్తింపును పొందె
ఉపకులపతిగాను ఉన్నతస్థానాన 
వెలుగు నొందినట‌్ట‌ి తేజోమూర్తి
తెలుగు గజల్లకు సృష్ట‌ికర్త యతడు
కవిత లతలనల్లె భవితకొరకు
 సినీగేయములను ఘనముగాను రాసె,
నట‌న కౌశలముతో నలుగురిని మెప్పించి
చిత్రసీమలోనూ  చిరస్మరణీయుడయ్యె
భరతమాత ముద్దుబిడ్డగా
కలము,గళము,కవిత గానమై బాసిల్లె
అందుకో సినారె వందనములు!!🙏🙏
       
కామెంట్‌లు