చిత్రం ;-- గొట్టుముక్కల సహస్ర,9 వి తరగతి; అమ్మ: స్వర్ణనాన్న: వెంకటేశ్వర్లు


 

కామెంట్‌లు