" జీవితంలో గురువుల పాత్ర ";- కోరాడ నరసింహా రావు
 " గురువే సర్వలోకానాం... 
   భిషజే భవ రోగినాం... 
     నిధయే సర్వ విద్యానాం... 
     ........................... "
    అన్నారు  విజ్ఞులు.. !
     
 గురువంటే...మనలోని అజ్ఞాన 
తిమిరాన్ని తొలగించి... జ్ఞాన వెలుగులతో...మనకుసుఖానం దసౌఖ్యాలనుప్రసాదించేత్రిమూ 
ర్త్యాత్మకుడు... !
గురువు బ్రహ్మయై బోధిస్తాడు 
విష్ణువై  నడిపిస్తాడు 
   శివుడై గమ్యాన్ని చేర్పిస్తాడు!
సృష్టిలో ప్రతిప్రాణికీ... మరీ ముఖ్యంగా మనిషికి... జన్మ నిచ్చిన తల్లే  తొలిగురువు !
    మనం తనగర్భంలోకి ప్రవే శించగనే మనకు తన బోధన మొదలౌతుంది !!
 లోకజ్ఞానాన్ని, వ్యవహారచాతు ర్యాన్ని చదువురూపంలో బోధిం
చేగురువులు పాఠశాలలో ఉపా ధ్యాయులే ఐనా... అమ్మ మన వెన్నంటే ఉండి... మనం ప్రయో జకులమయేవరకూ మనపట్ల తన గురుతర బాధ్యతను నిర్వ ర్తిస్తూనే ఉంటుంది... !
 ముఖ్యంగా...పరిసరాలు,పరిస్థి తులఅనుభవాలే పాఠాలుగా... 
నేర్చుకుంటూ అనుకరించి,అను
సరించే తత్త్వం మనిషిది !
ఈ పంచభూతాల సమస్త ప్రకృ తీ ఈ మనిషికి గురువైబోధిస్తూ నేవుంది !గ్రహించగలిగేవారు 
ఉత్తమశిష్యులై సుఖిస్తారు !
ప్రత్యక్షం గానో... పరోక్షంగానో ప్రతిఒక్కరికీ గురువు అనేవారు ఉండితీరాల్సిందే..."గురువులేనివిద్య గ్రుడ్డివిద్య" అని ఊరకే అనలేదుగా మన పెద్దలు !
కబీర్ దృష్టిలో... ఆ గోవిందుని కంటే శిష్యునికి గురువే గొప్ప !
కబీర్ అంటారు : ఆ గోవిందుడు గురువు ఇద్దరూ ఒకేసారి నాఎ  దురుగా వస్తే... నేను మొదట నా గురువుకే నమస్కరిస్తాను !
ఎందుకంటే... ఆ గోవిందుని గురించి తెలియజెప్పినవారు నాగురువే కదా..!!"నాగురువే లేకపోతే ఆ గోవిందుని నేను తెలుసుకుని ఉండే వాడనే  కాను...! " అంటారుకబీర్. 
 మంచి గురువు దొరకటమంటే అది మహాభాగ్యమే... !
నారదునివంటిగురువుమూలం
గానే, రత్నాకరునివంటి దారిదో 
పిడీదొంగ వాల్మీకియై విశ్వవి ఖ్యాత శ్రీమద్రామాయణ మహా కావ్యాన్ని ఈప్రపంచానికందించి
చరితార్థుడైనాడు కదా ... !
మనిషిగా పుట్టినవారు మనిషిగా ఎలా బ్రతకాలో... 
ఈ ప్రపంచానికి ఉత్కృష్టమైన గీతద్వారాబోధించిన శ్రీకృష్ణుడు జగత్గురువైనాడు కదా  !
రామకృష్ణ పరమహంస వంటి గురువు మూలంగానే స్వామి వివేకానంద గొప్ప ఆధ్యాత్మిక తత్వవేత్తయై ప్రపంచంలో భారతదేశానికే ఎనలేని ఖ్యాతిని ఆర్జించగలిగాడు...!
ప్రత్యక్ష గురువులైన వీరే కాదు 
ఆదిశంకరాచార్య, గౌతమబుద్ధ 
మొదలుకొని..భతృహరి,బద్దెన 
వేమన వంటి వారితో సహా... 
 నైతిక పతనంలో కొట్టుకుపో తున్న సమాజాన్ని తమ - తమ అద్భుత ప్రసంగాలతో సన్మార్గం లో నడిపించే ప్రయత్నంచేస్తున్న 
పరోక్షగురువులు ఎందరో !
ఇట్టి గురువులే లేకుంటే... 
 ఈపాటికి ఈ సమాజ స్థితిని... ఊహించుకోటానికే భయం వేస్తుంది... !
 ఉత్తమ తొలిగురువు తల్లితో పాటు... మనకు మూడురకాల గురువులు ఉన్నారు !
  వారిలో  చదువు, సంధ్యలు నేర్పే ఉపాధ్యాయులు ఒక రకం గురువులైతే..., జీవనోపాధి విద్యలు నేర్పిబ్రతుకుదారి చూపిన వారు  రెండవ రకం గురువులు !
 ఇక మానవజన్మ అర్ధాన్ని, పరమార్ధాన్ని బోధించి... జనన మరణ బాధాభయాలను తొల గించి మోక్షాన్ని ప్రాప్టింపజేసే ఆధ్యాత్మిక గురువులు... !
 మనిషిజీవితంలో...ఈముగ్గురు
గురువులూ ఆవశ్యమే... !
ఈ గురువులు లేనిదే... సన్మతి సద్గతి రెండూ సూన్యమే... !!
మంచి గురువులుదొరికినవారు
ధన్యులు !
 నాడుద్రోణుడు,పరశురాముడు వంటి గురువులు... నేడు తండ్రి వంటి గురువు స్థానంలో వుండి 
కన్నబిడ్డలవంటివిద్యార్థినులనుకన్నుగానని కామంతో చెరిచే ఉపాధ్యాయులు ఉండటం... 
గురుపదానికే  తలవంపులు !
గురువు అనిపించుకున్నవారు 
గురుబ్రహ్మ, గురుర్విష్ణు,గురు దేవో మహేశ్వరః... గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవేన్నమః అనిపించుకోగలగాలి.. !
అలాంటి గురువులు నేటి ఈ సమాజానికి అత్యావశ్యకం !!
     *******
(* తపస్వీ మనోహరం *  వ్యాస రచన పోటీలు 500/- ప్రధమ బహుమతి పొందిన వ్యాసం)

కామెంట్‌లు
Popular posts
సింగపూర్ లో యలమర్తి అనూరాధకు సన్మానం
చిత్రం
ఉదయం మా హృదయం...- ప్రమోద్ ఆవంచ 7013272452;
చిత్రం
దగ్గు , ఆయాసం,పిల్లి కూతలు - నివారణ ------------------------------------------------------- పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు, ఎక్కువైనప్పుడు ఊపిరి తిత్తుల్లోని శ్వాస మార్గాలు ముడుచుకు పోయినప్పుడు శ్వాస వదులుతున్నప్పుడు శబ్దం వస్తే దాన్ని పిల్లి కూతలు అంటారు. దీనికి ఉబ్బసం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు. వైరస్ బాక్టీరియా , కారణంగా శ్లేష్మపు పొరలు వాచిపోతాయి. దాని వల్ల గురక వస్తుంది కఫం వాలా జ్వరం కూడా రావచ్చు. చిటికెడు పిప్పళ్ల చూర్ణంలో తేనే వెచ్చని నీటిలో కలిపి తాగిస్తే కఫ జ్వరం తగ్గిపోతుంది పిప్పళ్ల పొడిని పాలతో కలిపి తాగిస్తే ఉబ్బసం తగ్గి పోతుంది. పిప్పళ్ల పొడితో బెల్లం కలిపి తినిపిస్తే దగ్గు, ఉబ్బసం తో పాటు రక్తహీనత కూడా నివారించ వచ్చు. - పి . కమలాకర్ రావు
చిత్రం
సాహితీ ప్రియులకు అపురూప కానుక పొయిట్రి వర్క్ షాప్;-- యామిజాల జగదీశ్
చిత్రం
చిత్రం ;సాక్షి- 9వ తరగతి
చిత్రం