దానశీలి- బుడ్డా వేంగళ రెడ్డి (31);- ఏ.బి ఆనంద్,ఆకాశవాణి,విజయవాడ కేంద్రం,9492811322.

 కలెక్టర్ జేమ్స్ అడిగిందానికి బాగున్నాం అన్నట్టుగా జనం తలలూపారు మై నేమ్ ఈజ్ జేమ్స్ కలెక్టర్ ఆఫ్ కడప డిస్ట్రిక్ట్  అందరూ వింతగా చూశారు అతని వంక( క్రీస్తు శకం 1870 తర్వాత ఉయ్యాలవాడ, కోయిలకుంట్ల తదితర ప్రాంతాలు కడప జిల్లా నుంచి కర్నూలు జిల్లాలోకి చేరాయి తాను చెప్పింది బోధపడలేదని గ్రహించిన జేమ్స్ సారీ ఇది అలవాటులో పొరపాటు నా పేరు జేమ్స్ ఈ జిల్లా కలెక్టర్ ని . కలెక్టర్ అనేసరికి ఎక్కడున్న వారందరి కళ్ళల్లో భయాందోళనలు  కదలాడింది. ఆ భయాందోళనకు కారణం లేకపోలేదు  1847 నాటికి కడప కలెక్టర్ కక్రెన్ వారి కళ్ళలో కదలాడాడు అతని సమక్షంలోనే నర్సింహారెడ్డి  నీ దారుణంగా ఉరితీసింది జనం కలలోని భయాందోళన గమనించిన గేమ్స్  డోంట్ వర్రీ మీరు భయపడకండి.నేను మీ దొర బుడ్డా వెంగళ రెడ్డి గారితో మాట్లాడడానికి వచ్చాను తనకు  వచ్చిన తిరుగునంత కూడబలుకుంటూ మెల్లిగా చెప్పాడు కలెక్టర్ జేమ్స్  జనవరి చిన్నగా నెట్టు వచ్చారు ఈ లోపు దుబాయ్ కి లోపలి నుంచి వచ్చాడు అతని వెంట కూడా ఉన్నాడు దొరగారు రమ్మంటున్నారు అంటూ దివాణంలోకి ఆహ్వానించాడు  తలారి నరసింహం. థాంక్యూ అంటూ దారి చూపుతూ ఉండగా ముందుకు నడిచాడు కలెక్టర్ జేమ్స్ అతని వెంట దుబాసి కూడా  దివానమంటే ఓ గొప్ప మహిళ ఉంటుందని రకరకాల ఆడంబరపు వస్తువులతో సహా ఉంటుందని చలువ రాత్రి నిర్మాణపు కళావైవిధ్యం  అగుపిస్తుందని  భావించిన జేమ్స్  అలాంటివేమీ ఆగుపించక పోయేసరికి ఆశ్చర్యపోయాడు కేవలం సంపనుని గృహంలో ఉన్న  ఆ దివాణాన్ని చూసి
ఇలాంటి భవనంలో నివసించే మనిషి తమ ప్రభుత్వం చేయలేని కార్యాన్ని ఎలా చేయగలిగాడు  అని నీ పేరు పోయాడు.  కలెక్టర్ గారు వచ్చారు అని  సరే వస్తున్నాను పదా అంటూ తల్లరి నరసింహం తో పాటు బయటకు వచ్చాడు వేంగళ రెడ్డి అతన్ని చూడగానే కూర్చున్న వస్తానని తెలియజేస్తున్నాడు జేమ్స్ నమస్కారం అంటూ రెండు చేతులు జోడించి పలికాడు  నమస్కారం కూర్చోండి అంటూ అతనికి ప్రతి ముఖంగా ఆశీనుడయ్యాడు వెంగళరెడ్డి  వేంగళరెడ్డి వంకమాలు ప్రత్యేకంగా చూశాడు జేమ్స్ ఏమిటో అలా చూస్తున్నారు చిరునవ్వుతో అడిగాడు వేం గళ రెడ్డి  మీరంతా గొప్ప ఆడంబరంగా ఉంటారు అనుకున్నాను కానీ మీరు ఇలా మామూలు వ్యక్తులు ధరించిన దుస్తులు ధరిస్తాడనికోలేదు   అన్నాడు జేమ్స్.

కామెంట్‌లు