దానశీలి - బుడ్డా వేంగళ రెడ్డి (32)- ఏ. బి ఆనంద్,ఆకాశవాణి,విజయవాడ కేంద్రం,9492811322.
 ఒకప్పుడు ఆడంబరాలకు పోయిన వాడినే వయసు పెరిగే కొద్దీఆడంబరాలపై మనసు చంపుకోవడం ఉత్తమం అని అందుకే ఈ ముతక బట్టలు ధరించాను అన్నాడు  రియల్లీ యువర్ గ్రేట్ అన్నాడు జేమ్స్  గొప్పతనం అన్నది మనిషి నడవడికను బట్టి ఉంటుంది మీరు నా కోసమా ఎంతగా శ్రమ తీసుకువచ్చిన కారణం తెలుసుకోవచ్చా అనగానే  అందుకేగా నే వచ్చినది కరువుకాలంలో మీరు ప్రజలకు ఇచ్చిన చేయూత గురించి మా దేశపు మహారాణి విక్టోరియా గారికి తెలిసినది  వారి మిమ్మలను సత్కారం చేయదలచి ఎంకలం నుంచి ఓ పథకాన్ని మద్రాసులో ఉండే గవర్నర్ జనరల్ గారికి పంపించారు. వారు నాకు వర్తమానం పంపినారు  తమరు ఎప్పుడు మద్రాస్ రావడానికి వీలు కుదురుతుందో తెలుసుకోమని  మీ వీడు ప్రకారమే సత్కారం ఏర్పాటు చేయించమని
మరి మీకు అనువైన సమయం ఏది చెబితే మా గవర్నర్ జనరల్ గారికి కబురు పంపుతాను అన్నాడు జేమ్స్  నాకు కాస్త ఎవరికి కావాలి అన్నాడు రెడ్డి టేక్ యువర్ ఓన్ టైం మరి నాకిక సెలవు అయితే వెళతాను తాను కూర్చున్న స్థానంలో నుంచి లేచి నిలబడుతూ అన్నాడు జేమ్స్  మా దివానానికి వచ్చిన వారెవరు ఒట్టి చేతులతో కానీ, అభోజనంతో కానీ వెళ్ళరాదు భోజనం చేసి కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకొని వెళ్ళండి అనగానే మీ భోజనం నాకు... ఆర్థోక్తితో ఆగిపోయాడు జేమ్స్. ఓమారు రుచి చూడండి మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలంటారు అనగానే ఓకే మీరు ఇంతగా చెప్తున్నారు కాబట్టి తప్పక  రుచి చూసెదము అనగానే  అయితే రండి అంటూ జేమ్స్ ఆకలి వెంట ఉండే దుబాసిని సాగరంగా తన గదిలో ఆహ్వానించాడు బుడ్డా వేంగళరెడ్డి  జేమ్స్ క్రింద పేట పై కూర్చుని ఫోన్ చేయడానికి అతను ధరించిన దుస్తులు సౌకర్యంగా లేనందున బెజా బల్ల పైనే భోజనం ఏర్పాటు చేయించాడు వేంగళరెడ్డి  తొక్కుడు లడ్డు అందులో కాచి పోసిన నెయ్యి పిదప సన్నబియ్యం అన్నం ముద్దపప్పు కమ్మటి గడ్డ పెరుగు  ముందు కాస్త మొహమాటపడిన పిదప సుష్టుగా కడుపునిండుగా లాగించి బ్రేవమని తేపుతూ చెప్పాడు జేమ్స్. మీ భోజనం రుచి ఎటువంటిదో నాకు ఇప్పుడు బాగా తెలిసి వచ్చింది మీకు అభ్యంతరం లేకుంటే మరికొన్ని తాను తిన్న తీపి పదార్థం పేరు తెలియక ఆగిపోయాడు  వాటిని లడ్డూలు అంటారు దొరగారు దుబాసీ పూర్తి చేశాడు  ఆ లడ్డూలు నాకు కావలెను  అనగానే దానికేం భాగ్యం మీరు పూర్ణాన్ని తీసుకెళ్లవచ్చు రెండు విశ్రాంతి తీసుకుందురు గాని అంటూ అతన్ని తన గది వైపు నడిపించాడు వేంగళ రెడ్డి తాంబూలాల సరంజామా వెంటబెట్టుకుని వారి వెంటనే నడిచాడు తలారి నరసింహం.కామెంట్‌లు