దాన శీలి- బుడ్డా వేంగళ రెడ్డి (44);- ఏ.బి ఆనంద్,ఆకాశవాణి,విజయవాడ కేంద్రం,9492811322.

 ఇటు వెంగళరెడ్డి అనుచరులకు అటు మల్లిగాడి అనుచరులకు ఇదంతా కలా నిజమా అని అనిపించింది. వేంగళ రెడ్డి కనుమరుగయ్య దాకా అలాగే చూస్తుంది పోయాడు. అతని మస్తిష్కంలో ఆలోచనల పరంపరలు 1876 మళ్ళీ కరువు వచ్చింది మళ్ళీ జనాలు పొట్ట చేత పట్టుకుని వలసల పాలయ్యారు. గంజి కేంద్రాలు ఏర్పాటు ఆశ్రయించి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారు  1890 కాలం మారుతున్న ప్రతి ప్రకృతిలో అనేక మార్పులు అలాగే ప్రకృతిలో భాగమైన మనిషిలో కూడా అనేక మార్పులు బుడ్డా వేంగళ రెడ్డికి 70 వసంతాలు నిండాయి. వృద్ధాప్యపు ఛాయలు కమ్ముకున్నాయి అయినా అతని జీవిత గమనంలో ఎలాంటి మార్పు లేదు అయితే ఆహార నియమాలు మాత్రం మార్పులు వచ్చాయి మాంసాహారాన్ని పూర్తిగా విసర్జించాడు జంతుబలులు అంటే అతనిలో తీవ్రమైన వ్యతిరేకత నెలకొంది.
ఓ రోజు ఉయ్యాలవాడ గ్రామంలో ప్రతి ఏటా జరిగేట్టుగానే ఆ ఏట కూడా గ్రామ దేవత  గంగమ్మ జాతర ఘనంగా జరపాలని కొంతమంది నిర్ణయించారు అందుకేఏర్పాట్లు అన్ని పూర్తి అయినయి  జాతర రోజులానే వచ్చింది గ్రామమంతా ప్రతిధ్వనించి అలా డప్పులతో పూలహారం చేస్తూ ఓడిపోయిన దగ్గరికి చేరుకున్నారు పూరి జనం  వారిలో చాలామంది తన వెంట బలి ఇవ్వడానికి తెచ్చిన మేక పిల్లలను ఊరి బయట కుందువు నది ఒడ్డున వెలిసిన గ్రామ దేవత గంగమ్మకు కోబలి అంటూ బలి ఇస్తున్నారు  రక్తం పారుతోంది నాటు సారా బాగా తాగి చూడు రక్తాన్ని నుదుటిలో దిద్దుకొని చిందులు వేస్తున్నారు కొందరు  గ్రామమంతా డప్పుల మోతతో హోరెత్తిపోతోంది ఆ సమయంలో.ఆగండి అంటూ పెద్ద అరుపు వినిపించడంతో ప్రజలందరూ ఒక్క మారుగా శీలా ప్రతిమల్లా ఆగిపోయారు అది అతను కాపాడించి బలివ్వడానికి ఉన్న మేకలు చాలా భయంతో అక్కడి నుంచి తోడు తీశాయి  ఏమైంది దొర వెంకటరెడ్డి  వంక భయంగా చూస్తూ అడిగారు గ్రామ ప్రజానీకం. చుట్టూరా వర్గాల పారిన రక్తాన్ని చూస్తూ తెచ్చుకున్న వెంగళ రెడ్డి ప్రజలందరి వంక చూస్తూ చెప్పాడు  ఇకనుంచి ఈ గ్రామంలో ఉన్న ఆహాయం ఉన్నంత వరకు ఇలాంటి వరుడు జరగడానికి వీలు లేదు  బల్లుల వల్ల మీరు కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయా గ్రామ దేవత తృప్తి చెంది మీ కోరికలు ఫలింప చేస్తుందా పిచ్చి నమ్మకాలు  మీ మూట నమ్మకాల కోసం ఇలా అమాయకమైన మూగజీవుడను బలే ఇవ్వడానికి మీకు మనసు ఎలా ఒప్పింది.

కామెంట్‌లు