దాన శీలి- బుడ్డా వేంగళ రెడ్డి (45)- ఏ.బి ఆనంద్,ఆకాశవాణి,విజయవాడ కేంద్రం,9492811322.

 అదేంటి దొర అట్టా అంటారు ఇది తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారం. జనం మధ్యలో నుంచి చెప్పాడు వ్యక్తి ఆచారం అనేది సదాచారంగా ఉండాలి కానీ ఇలా పిచ్చిగా రక్తపుటేరులు పారించడం కాదు బలికాకుండా ఎలా జాతర గారి పేరు ద్వారా కట్టుబాటు ఏమైపోవాలా అడిగాడు ఒకడు. నిజంగా మీకు భక్తి అనేది ఉంటే దేవుని ప్రశాంతంగా పూజించాలి కానీ ఇలా తాగి తందనాలడుతూ మూగజీవాల రక్తాలను కళ్ల చూస్తూ ఆటవిప్పులా ప్రవర్తించడం కాదు ఇకనుంచి ఇలాంటి ఆటవిక విధానాలకు చెప్పండి లేదంటే నేను చండశాసనుడిని కావలసి వస్తుంది  సౌమ్యపు మాటలే తప్ప ఎప్పుడూ అంతకి పరుషంగా మాట్లాడే అలా మాట్లాడేసరికి దూరంగా నువ్వు చూశారు ప్రజలు  ఇంకా చూస్తారేమి బలివ్వడానికి తెచ్చిన ఆ మూగ జీవాలను వదిలి పెట్టండి చెప్పేది మీకే సుంకరింపుగా పలికాడు వేంగళరెడ్డి. అతని హుంకరింపులకు అదిరిన జనం తమ వెంట తెచ్చిన మేకలన్నింటినీ వదిలిపెట్టారు అవి బ్రతుకు జీవుడా అంటూ అక్కడ నుంచి పలుకుడికి ఇచ్చాయి తమ జాతి భాషలోనే వేంగళ రెడ్డికి మనస్సు లోనే కృతజ్ఞతలు  అర్పించుకుంటూ  చూడండి బాగా చూడండి అవి ప్రాణభయంతో ఎలా పడుతున్నాయో చూడండి మనిషికే కాదు ఈ సృష్టి ప్రతి ప్రాణికి ప్రాణం అంటే మనం  మరో ప్రాణి ప్రాణాలను హరించడం సులభమే కానీ తిరిగి ఆ ప్రాణికి పోయిన ఆయుష్షును పోయగలమా  అలా చేసే శక్తి లేనప్పుడు మనకు ఆ ప్రాణి ప్రాణం తీసే హక్కు కూడా లేదు ఇళ్లకు వెళ్లి నిదానంగా మీరే ఆలోచించండి  నా మాటల్లోనే సత్యమేమిటో మీకే బోధపడుతుంది అంటూ వడి వడిగా అంగడి వేసుకుంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్న వేంగళ రెడ్డి వంక లిఫ్ట్ చేస్తలే చూశారు జనం అతనుకనుమరుగు అవ్వగానే
మళ్లీ మేకలను తెచ్చి బలి ఇవ్వాలి అనిపించింది కొందరికి అయితే ఆ ధైర్యం ఎవరికీ స్వాధక తమకున్నపాటి భక్తితో గ్రామదేవతకు దండాలు పెట్టుకుని అక్కడి నుంచి వెన్ను తిరగడం ప్రారంభించారు  నిషా దిగిన నిషా రాజులు మళ్ళీ నిషా కోసం పరుగులు తీశారు ఆ వీడ చాలా మందికి జాతర జరగలేదు అన్నట్లుగా కనిపించింది  కొన్ని సందర్భాలలో మంచితనం కంటే ఆవేశాన్ని ప్రదర్శించవలసి ఉంటుంది  అలా ప్రదర్శించకపోతే ఫలితం ఉండదు ఎదుటి మనిషిలో మార్పు రాదు రెడ్డి తన గదిలో ఏకాంతంగా ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన పుస్తకాన్ని తెలియజేస్తూ ఉండగా తలారి నరసింహం  వచ్చి పిలిచాడు దొర అని ఏమిటి నర్సింహం చదవటం ఆపు చేసి అడిగాడు వెంగళరెడ్డి.

కామెంట్‌లు