అవయవాలు దేనికి...?;- డా.నీలం స్వాతి,చిన్న చెరుకూరు గ్రామం,నెల్లూరు.6302811961.
 పుస్తకం హస్తపూ క్షణం అని పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు  మీకు లోకజ్ఞానం రావాలి అంటే నీ చేతిలో ఏదైనా ఒక పుస్తకం లేదా ఒక పత్రిక ఉండాలి  అది చదివి ఆరోజు పరిస్థితులను అవగాహన చేసుకుని  ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉంది  ఇంతకుముందు జరిగిన వాటికన్నా మంచి చేస్తున్నారా చెడు చేస్తున్నారా  ఇలాగే జరుగుతూ ఉంటే మంచి జరుగుతుందా సమాజానికి చెడు జరుగుతుందా అన్న విషయాన్ని  కూలంకషంగా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది  దానికి తగిన విధంగా ప్రవర్తించడానికి  మీరుఆయుధం కావడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది  ఏది మంచిది  ఏది చెడ్డది అని నిర్ణయించుకోవడానికి ఈ పత్రికలు  పుస్తకాలు మీకు ఎంతో దోహద పడతాయి జీవితంలో ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అన్న విషయాన్ని కూడా నిర్ణయాన్ని  తీసుకోవడానికి  సహాయపడతాయి. ఈ శరీరాన్ని ఈ భూమి మీదకు ఎందుకు పంపించాడో ప్రహ్లాదని ద్వారా చక్కగా చెప్పించినవాడు పోతన చేతికి ఉండవలసినది దానం  ఉన్న ఆస్తినంతా ప్రజలకు దానం చేయమని ఎక్కడ ఎవరు చెప్పరు  భారతంలో విదురుడు కూడా నీవు సంపాదించిన దానిలో ఎనిమిది పాయింట్ మూడు మూడు  శాతం దానధర్మాలకు వినియోగించమని నీవు జీవించినట్లుగానే ఇతరులు కూడా జీవించాలని ఆలోచన పెట్టుకోవడానికి ఇది ప్రథమ సోపానం. వ్యాస మహర్షి చెప్పిన విషయం మానవునికి నోరు ఎందుకు ఏర్పాటు చేయబడింది భోజనం చేసి ప్రాణాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కోసమేనా మరి ఏదైనా ప్రయోజనం ఉందా అంటే సత్యాన్ని తప్ప మరి దేనిని పలకవద్దు అని చెప్పడానికి కంఠం ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పని ధర్మరాజు అబద్ధం చెప్పవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు ఏనుగును రప్పించి దానిని చంపించి అక్కడ  చెప్పవలసిన అబద్ధం చెప్పాడు తప్ప సత్యానికి ద్రోహం చేయలేదు. అలాగే పంచేద్రియాలలో ప్రధానమైన శ్రవణేంద్రియం చెవి  దానికి పోషణంగా శాస్త్రాన్ని గురించి మాట్లాడాడు పోతన  శాస్త్ర విషయాలు తెలియకుండా మాట్లాడడం అన్నది చొప్పదంటూ మాటలాగా కనిపిస్తాయి తప్ప అర్థవంతమైనవి కావు  అని శాస్త్రజ్ఞులు ధ్రువీకరించాడు  ఈ శరీరాన్ని అద్భుతంగా తయారు చేయడం కోసం అందంగా కనిపించడం కోసం ఎన్నో ఆడంబరాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మనిషి ఆభరణాలను వస్త్రాలను  మిగిలిన అంశాలతో ఆకర్షణీయంగా ఉండాలని అనుకుంటాడు. దీనివల్ల ఏమిటి ప్రయోజనం నీవు మరణించిన తర్వాత ప్రతి అలంకారాన్ని తీసివేస్తారు. నగ్నంగానే నిన్ను కాల్చి వేస్తారు అన్న విషయం తెలియక  నీకు కావలసిన అలంకారాలను వదులుకుంటున్నావు అని శాస్త్రజ్ఞుడు మనకు హెచ్చరిక చేస్తున్నారు.


కామెంట్‌లు