లక్ష్మీ స్థలం;- ఏ.బి ఆనంద్,ఆకాశవాణి,విజయవాడ కేంద్రం,9492811322.
 ప్రకృతిలో యువతీ యువకులు మనస్తత్వం భలే గమ్మత్తుగా ఉంటాయి  ఆ వయసులో ఎవరిని చూసినా ప్రేమించాలని అనిపిస్తుంది వారిని పెళ్లి చేసుకోవాలని అనిపిస్తుంది  కానీ వాస్తవానికి అది జరుగుతుందా అంటే కానే కాదు  ఆ అమ్మాయిని ఏమ్మా నీకు ఎలాంటి భర్త కావాలి అని అడిగితే  నాకన్నా బాగా చదువుకున్నవాడు నా కన్నాఅందమైన వాడు ఆస్తిపరుడు కావాలి అని కోరుకుంటూ  దానితోపాటు ఎలాంటి దుర్గుణాలు ఉండకూడదు అని  అదే యువకుడిని కదిలిస్తే  చూడడానికి చక్కటి  అందమైన బొమ్మ లాగా ఉండాలి  నేను ఎలా చెబితే అలా వినాలి  పద్ధతిలో జీవితాన్ని గడపాలి  నేను చదువుకున్నాను కనుక నాకు తగినట్లుగా  నాకు కట్నాలు ఇవ్వడంతో పాటు లాంఛనాలు  కూడా ఎక్కువగానే ఉండాలి.
నిజానికి అందం అంటే ఏమిటి  భౌతికంగా ఎర్రగా బుర్రగా  చూడడానికి నదరుగా ఉంటే అది అందం అనిపించుకుంటుందా  మనసు అందంగా లేకపోయినా తర్వాత ఎన్ని రకాల అందాలు ఆ శరీరానికి ఉన్న అవి వృధా అనిపించవా  కనుక సిరి సంపదలను కోరుకోవడమే కాకుండా  ఆ వ్యక్తిలో కొంచమైనా జాలి గుండె ఉండాలి  అని కోరుకోకపోతే ఆ జంట జీవితంలో  విజయాన్ని సాధించలేరు అంటాడు  వేమన. నిజానికి జాలి గుండె లేని వాని వద్ద  ఎన్ని సిరి సంపదలు పోగై ఉన్నా  ఆ లక్ష్మి తన దగ్గర శాశ్వతంగా ఉండదు  తనకున్న సిరి సంపదలను అన్నిటిని ప్రక్కవారికి పంచి పెట్టమని ఏ ఒక్కరూ అనరు  వారి కష్ట సుఖాలు గమనించి ఆపదలో ఆదుకోవడానికి సరిపడిన ధనాన్ని ఇవ్వడానికి  సహాయకారిగా ఉండాలి.
వేమన  చక్కటి ఉదాహరణ చెబుతున్నాడు మనకు  తేనెటీగ  తేనెను మొత్తం సమకూర్చి ఒక చోట చేర్చి  తేనె పట్టులో దానిని జాగ్రత్త చేసి  దాని దారిని అది వెళ్ళిపోతుంది  అలాగే లక్ష్మీదేవి కూడా ఎవరిని ఆశ్రయిస్తుంది అంటే  తను ఏ సంపాదన తనకు ఇచ్చిందో  దానిని తాను అనుభవిస్తూ  అత్యవసరమైన వ్యక్తులకు ఆ డబ్బును పంచే  మంచి మనసు కలవారిని ఎన్నుకుంటుంది కొంతకాలం అయిన తర్వాత అతనికి తాను అనుకున్న గుణం లేదు అని తెలుసుకున్న లక్ష్మీదేవి  ఆ క్షణాన్నే ఆ గృహం నుంచి వెళ్లిపోవడానికి ఆయత్తమవుతుంది  అంతే తప్ప అలాంటి పిసినారుల వద్ద  ఉండడానికి లక్ష్మి దేవి సుతరాము ఉండడు  అని చెప్తూ వేమన ఆ విషయాన్ని తన ఆట వెలది పద్యం ద్వారా  తెలియచేస్తున్నాడు దాన్ని చదవండి.

"కలిమిగల్గనేమి కరుణ లేకుండేనా  కలిమియెల నిలుచు కర్మలకును తేనె గూర్చి ఈగ తిరుగునబోవదా..."


కామెంట్‌లు