మన గ్రామ దేవతలు.;- సేకరణ: ; బెల్లంకొండ నాగేశ్వర రావు , చెన్నై

 సాధారణంగా గ్రామదేవతలకు సంబంధించిన పదం. గ్రామ దేవతలు అక్కాచెల్లెళ్ళని, వారు మొత్తం నూటొక్క (101) మంది అని జానపదుల నమ్మకం. ఈ పేర్లు సంప్రదాయాన్ని బట్టి, ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. ఒక్కో పేరు వెనుక ఒక్కో కథ ఉంటుంది. ఒకే పేరుతో ఉన్న దేవతల వెనుక కథ ప్రాంతాన్ని బట్టి మారవచ్చు.
నూటొక్క అక్కచెల్లెళ్ళ గ్రామదేవతల పేర్లలో వినిపించే 125 పేర్లు.పాగేలమ్మ,ముత్యాలమ్మ,గంగమ్మగంగాణమ్మ,
బంగారమ్మ,గొంతెమ్మ,సత్తెమ్మ,తాళమ్మ,చింతాలమ్మ,
చిత్తారమ్మ,పోలేరమ్మ,మావుళ్ళమ్మ,మారెమ్మ,బంగారు బాపనమ్మ,పుట్టానమ్మ,దాక్షాయణమ్మ,పేరంటాలమ్మ,రావులమ్మ,గండిపోచమ్మ,మేగదారమ్మ,ఈరినమ్మ,దుర్గమ్మ
మోదుగులమ్మ,నూకాలమ్మ,మరిడమ్మ,నేరేళ్ళమ్మ
పుంతలో ముసలమ్మ,మాచరమ్మోరు,చల్లలమ్మ
సోమాలమ్మ,పెద్దయింట్లమ్మ,గుర్రాలక్క,అంబికాలమ్మ
ధనమ్మ,మాలక్ష్మమ్మ,ఇటకాలమ్మ,దానాలమ్మ
రాట్నాలమ్మ,తలుపులమ్మ,పెన్నేరమ్మ,వెంకాయమ్మ,
గుణాళమ్మ,ఎల్లమ్మ,పెద్దమ్మ,మాంటాలమ్మ,గంటాలమ్మ
సుంకులమ్మ,జంబులమ్మ,పెరంటాలమ్మ,కంటికలమ్మ
వణువులమ్మ,సుబ్బాలమ్మ,అక్కమ్మ,గనిగమ్మ,ధారాలమ్మ
మహాలక్ష్మమ్మ,లంకాలమ్మ,దోసాలమ్మ,పళ్ళాలమ్మ
అంకాళమ్మ,జోగులమ్మ,పైడితల్లమ్మ,చెంగాళమ్మ
రాములమ్మ,బూర్గులమ్మ,కనకమహాలక్ష్మి,పోలమ్మ
కొండాలమ్మ,వెర్నిమ్మ,దేశిమ్మ,గరవాలమ్మ,గరగలమ్మ
దానెమ్మ,మహంకాళమ్మ,వేరులమ్మ,మరిడమ్మ,
ముళ్ళమమ్మ,యలారమ్మ,వల్లూరమ్మ,నాగులమ్మ
వేగులమ్మ,ముడియలమ్మ,రేణుకమ్మ,నంగాలమ్మ
చాగాలమ్మ,నాంచారమ్మ,సమ్మక్క,సారలమ్మ
మజ్జిగౌరమ్మ/మజ్జిగైరమ్మ,కన్నమ్మ,రంగమ్మ
వెంగమ్మ,తిరుపతమ్మ,రెడ్డమ్మ,పగడాలమ్మ
మురుగులమ్మ,కుంచమ్మ,ఎరకమ్మ,ఊర్లమ్మ
మారేడమ్మ,నుంగాలమ్మ,కట్టమైసమ్మ,గండిమైసమ్మ
పెద్దమ్మ,నల్లపోచమ్మ,రేణుకా ఎల్లమ్మ,అంకమ్మ
అచ్చమ్మ,వాసిరెడ్డి అచ్చమ్మ,అలివేలమ్మ,కొండమారెమ్మ
గోగులమ్మ,గంటాలమ్మ,చంద్రమ్మ,తిరుపతక్కమ్మ
తుమ్మలమ్మ,నీరమ్మ,పుట్లమ్మ,పెద్దింటాయమ్మ
పల్లలాయమ్మ,బుచ్చెమ్మ,మద్దిరావమ్మ,శ్రీలక్ష్మీ పేరంటాలు
ఉప్పలమ్మ.వీరందరికి తోడబుట్టినవాడు పోతురాజు.
పోతురాజు ఒక హిందూ జానపద దేవుడు, అతని అనుచరులచే విష్ణువు యొక్క రూపంగా పరిగణించబడుతుంది . అతను మహారాష్ట్ర మరియు దక్షిణ భారతదేశంలోని కొన్నిగ్రామీణప్రాంతాలలో గ్రామదేవతగా పరిగణించబడ్డాడుమరియుకొన్నిసార్లు గంగమ్మ మరియు ఎల్లమ్మ అనే స్త్రీ జానపద దేవతలకు సోదరుడిగా పరిగణించబడతాడు. 
దేవత యొక్క మూలం మరియు ఉద్దేశ్యం గురించి అనేక పురాణాలు మరియు కథనాలు ఉన్నాయి, అయితే అతను సాధారణంగా వారి దేవాలయాలు మరియు ఊరేగింపులలో దేవతల శక్తి యొక్క రక్షకునిగా పరిగణించబడతాడు మరియు బోనాలు పండుగలో జరుపుకుంటారు .  
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలలో , వ్యవసాయ వర్గాల స్త్రీలు సప్త కన్యకలను , ఏడుగురు కన్యక దేవతలను పూజిస్తారు : పోలేరమ్మ, అంకమ్మ , ముత్యాలమ్మ, పోచమ్మ, బంగారమ్మ, మారమ్మ మరియు ఎల్లమ్మ , వీరి ఏకైక సోదరుడు పోతు రాజుగా పరిగణించబడుతుంది.  అతను పెద్ద సోదరి పోచమ్మ యొక్క స్వరూపంగా పరిగణించబడ్డాడు.  
ఒకసారి, లక్ష్మి , సీతగా , రాముడిని చూసి మంత్రముగ్ధుడయ్యిందని మరియు అతనితో అడవిలో ఆడాలని కోరుకుందని సాంప్రదాయకంగా నమ్ముతారు . రాముడు నిరాకరించడంతో, ఆమె అతని తదుపరి జన్మలో, అతను తన తదుపరి జీవితాన్ని దుర్మార్గుల చుట్టూ గడుపుతాడని శపించాడు మరియు అతను, ఆమె తదుపరి జన్మలో కామేశ్వరి (కామవల్లి)గా మృత్యువుగా పుడతానని ఆమెతో చెప్పాడు. , మరియు అతని పేరు యొక్క ధ్వని వద్ద ఎల్లప్పుడూ చిరునవ్వు. ఆమె అభ్యర్థన మేరకు, శివుడు లక్ష్మి యొక్క శక్తిని ఒక కొలనులో ఉంచాడు , దాని నుండి పార్వతి అనుకోకుండా ఏడు గుక్కలు తీసుకుని, ఏడుగురు సోదరీ-దేవతలను సృష్టించింది. దివ్య దంపతులు వారిని దత్తత తీసుకోవడంపై నిర్ణయం తీసుకోలేకపోవడంతో, సోదరీమణులను రక్షించడానికి పోతు రాజు జన్మించాడు. దేవతలను రక్షించడానికి బ్రహ్మ కొలను నుండి ముగ్గురు సోదరీమణుల జంటను సృష్టించినప్పుడు, పోతు రాజు వారిలో ఒకరైన కామవల్లిని తన భార్యగా తీసుకుంటాడు .తమిళనాడులో , కొన్ని గ్రామీణ సంఘాలు అతన్ని మునియాండికి తమ్ముడిగా భావిస్తారు .  


కామెంట్‌లు