గిది కదా తెలంగాణ ; - ప్రొఫెసర్ సిద్ధార్థ రమాకాంత్
 తెలంగాణలో, గర్వించి ప్రగతి,
కేటీఆర్ నాయకత్వంలో, విదేశ నివేశకులు సంపదాయం.
ప్రపంచ దేశాల నుంచి, వచ్చిన పెట్టుబడి,
ప్రాంతం సంపదాయం వృద్ధికి, వేల  కుటుంబాల జీవనంగా!
--
మా తెలంగాణ, సంపదాయం ప్రగతి పరిచయం!
నివేశకులు నుంచి ప్రగతికి, కేటీఆర్ ప్రమాణం!
--
హరీష్ రావు మహాయాగం, కాలేశ్వరం జలయాగం,
జల సంపదను వేర్పులు, పసుపు పెన్నిది మహాయాగం!
మహానది జలానికి, పడవ పడతరుగా,
కృషి ప్రాంతంగా మారిన, హరీష్ నాయకత్వంగా!
--
మా తెలంగాణ, జల ప్రగతి మహోత్సవం!
హరీష్ రావు, జల సంపద మహాన్!
--
కేసీఆర్ నాయకత్వం, తెలంగాణ మహోత్సవం,
ప్రగతి మార్గం మరిగి, జనం జీవనం ప్రగతికి!
ప్రదేశ ఆర్థిక వృద్ధిలో, జనం సంతోషంగా,
మహానేత కేసీఆర్ నాయకత్వం, తెలంగాణ మహోత్సవం!
--
మా తెలంగాణ, ప్రగతి పరిచయం మహోత్సవం!
కేసీఆర్ నాయకత్వం, ప్రగతికి మహోత్సవం!

కామెంట్‌లు