* పిల్లలూ...... !- కోరాడ నరసింహా రావు.
 రంగులు -  రుచులు... 
  వాసన లన్నీ....
    ఈ మట్టిలోనే 
      ఉన్నవి పిల్లలూ.... !
గాలి, నీరు... 
   వెలుగులన్నీ... 
     ఈ నేల పైనె... 
     మనకోసమున్నవి !
పుట్టుక ఇక్కడే.... 
   పెరుగుట ఇక్కడే .. 
      బ్రతుకంతా ... ఇక్కడే 
      మన మనుషులకు... !
 అందుకే.... 
     కన్నతల్లికన్నా  మిన్న 
        ఈ నేల తల్లి.... 
          మనకు, పిల్లలూ.... !!
మనదేశాన్ని మనం 
   ప్రేమించాలి... 
     గౌరవించాలి.... !
        మనదేశానికి, మనమే 
      రక్షకులం కావాలి పిల్లలూ !!
మనమే... ఇంజనీర్లు... 
 డాక్టర్లు... సైన్టిష్టుల మై 
  మనమే ఈ దేశాన్ని...
    ప్రగతి పధంలో.... 
   నడిపించాలి పిల్లలూ.. !
      
కర్షకులమై... 
  కార్మికులమై.... 
    సైనికులమై..... 
    మనదేశాన్ని మనమే 
  రక్షించుకోవాలి పిల్లలూ !
మనదేశ ప్రతిష్టను... 
  దశ దిశలా.... 
   మనమే... 
    వ్యాపింపజేయాలి పిల్లలూ !
         ***************;

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం