పలక చక్కని పలక;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
పలక పలక నల్లని పలక
నాన్న తెచ్చిన చక్కని పలక
అక్షరాలను వ్రాసేందుకు
అనువైన సాధనము పలక

ఎదపై తెల్లని అక్షరాలతో
మిలమిల మెరిసే తారక పలక
బలపముకు తోడుగా ఉండే
స్నేహానికి సాక్ష్యం పలక

ఎన్నో ఎన్నో రకాలుగా
పలక,బలపం రూపాలు
విద్యార్థుల జీవితాల్లో
వెలుగులు నింపే దీపాలు

ఇంటిలో, సంచిలో ఉండే
బడిలో బయటకు వచ్చే పలక
చిన్నారుల  చేతుల్లోన
నాట్యమాడే నెమలి పలక


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం