చుక్కల లోకంలో...;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
ఆకాశ వీధిలో
చుక్కల లోకంలో
ఎన్నెన్నో వింతలు
అంతులేని ప్రశ్నలు

తారకల మిలమిలలు
మేఘాల కదలికలు
ముగ్ధమనోహరమే!
నేత్రానందమే!

వెన్నెల రాత్రుల్లో
చలువ పందిట్లో
చూడు చూడు అందము
మదికెంతో మోదము

చుక్కల లోకంలో
తిరుగుదాం రారం

డి!
మధురానుభూతుల్లో
తేలుదాం మనమండి!

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం