* రేపల్లె వాడలో...... ! *కీర్తన ;- కోరాడ నరసింహారావు!
రేపల్లె వాడలో... గోపాలుడే... 
 ఆల మందలను గాచినాడే !

చెర సాలలోన బుట్టి నాడే.... 
 గోకులమునకే జేరినాడే... !

దేవకి  కడుపున బుట్టినాడే... 
 యశోద బిడ్డగ పెరిగినాడే.. !

వసుదేవ తనయుడే వీడు.... 
 నంద నందనుడు ఐనాడే... !

గోప బాలురతో  కూడినాడే ... 
 ఆట, పాట లతొ గడిపినాడే !

వెన్న, మీ గడ లతో  పాటు... 
 పడతుల మనసులు దోచినాడే

గో వర్ధన  గిరి  నెత్తి నాడే .... 
  గొల్ల లందరిని గాచినాడే... !

కా ళీయుని  మద మణచి నాడే 
 కంస  మామను జంపినాడే.. !

నల్లని రంగు కలవాడే...... 
 ఎర్ర కలువల కళ్ళవాడే... !

కాళ్లకు గజ్జెలు కట్టినాడే.... 
 సిగలో నెమలీక పెట్టినాడే.. !

పిన్నల గ్రోవిని ఊదు తాడే... 
పరవశం లొ ముం చెత్తుతాడే !

వెన్న లాగె  మన్ను తిన్న వాడే..
నోట ప్రపం చమునేచూపినాడే

చూపుకు చిన్న పిల్లవాడే.... 
 పెద్దరాక్షసులెందరినొజంపినాడే

రాధ తోడ  తను కూడి నాడే.. 
 రాస క్రీడలే ఆడి  నాడే.... !

చీరెలనే అం దించి నాడే... 
 ద్రౌపది మానము గాచినాడే !

పాండవుల కండ  ఐనాడే..... 
 రాయబారిగా వెడలి నాడే.. !

పార్ధ సారధి గ మారినాడే.... 
  భగవ ద్గీతనే బో దించినాడే..!

జగద్గురువె  తా నైనవాడే...... 
 జగతికి సుగతిని చూపినాడే !!
.
జగతికి  సుగతిని  చూపినాడే 
 జగతికి సుగతిని  చూపినాడే !!
.      *******
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం