నంది (బాల పంచపది)- ఎం. వి. ఉమాదేవి.
సంఖ్య -906
=========
శివునికై నంది తపసు చేసెను
హరుడు మెచ్చి అవతరించెను
ఏమి వరములు కోరుకోమనెను
నీ ఎదుటనేను ఉండకోరు టను 
చిరకాలము చిరంజీవయే ఉమా!

మధ్యప్రదేశ్లో జబల్పూర్ నందున
నర్మదా నది తీరము నందున
త్రిపూర్ తీర్థ క్షేత్రం నందున
పర్వతంపైనుండే నందిగుడిన 
ఆలయాలెన్నో వెలిసినవే  ఉమా!

అధికారజెండాపై శైవులకును
నంది జెండాఉంది తమినాడును
రవిశాస్త్రిగారు రూపొందిoచెను
రత్మలానాలోన ఎగురవేసెను
అపురూపం నందికేశజెండా ఉమా!

మందిరమందున నందిదర్శనము
దక్కును ఎంతో పుణ్యపు ఫలము
భస్మము వేసి నమస్కరించుము
చెవులమధ్యలో శివ దర్శనము
హరునికి ప్రీతికలిగించు ఉమా!!
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం