ప్రకృతి ధర్మం (బాల గేయం)- ఎడ్ల లక్ష్మి
పువ్వులా నవ్వమ్మా
పుప్పోడిని చల్లమ్మా
పులకరించి చూసి
పలకరించి పోవమ్మా

పిందెలా ఉండమ్మా
ఆకు చాటుకు దాగమ్మా
కాయల ఎదిగి నీవు
పండులా మారమ్మా

విత్తనాలన్నీ వెదజల్లి
మొలకై మొలుచి మళ్లీ
వృక్షమై పెరిగి నీవు
వన సంపద పెంచు తల్లి

పువ్వు కాయ పండమ్మా
ఆడపిల్లతో ఉండమ్మా
మీరు ఒకరికొకరు తోడు
ప్రకృతి ధర్మము చూడమ్మా


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం