సుప్రభాత కవిత ; - బృంద
అనుదినమూ అవనికి వచ్చు
అందాల ఆమనిలా
కనక వర్ణ కిరణాలతో
కనికరించు కరుణాకరుడు

ఉప్పొంగు భావాల
ఉరికేటి అలలన్నీ
ఉదయకిరణాల రాకతో
ఉరుకులు అపి వందనములుచేసె!

నిట్టూరుపుల నిశికి సెలవంటూ
తూరుపున వెలిగే గగన దీపం
ఉసూరుమని నిలచిన
ఉర్వికే ఓదార్పుగ నిలుచు రూపం

కాలమై తోడుగా నడచి
చెలిమితో నీడగా వచ్చి
కలిమిలా సుఖముల తెచ్చు
ఎనలేని వరముల ఇచ్చేటి దైవం

మధుమాసపు శుభవేళ
మామిడి కొమ్మపై నుండి
మనసుతీర పాడు
మధురాలాపనల కోయిలల్లే

మౌనముగ మురిసేటి
మానస సరోవరములో
తిరిగేటి హంస వంటి
మురిపాల ముచ్చటల్లే

విరిసి మెరిసే ఉదయానికి

🌸🌸 సుప్రభాతం 🌸🌸

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం