ఎవరికెరుక?;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
ఎప్పుడు 
ఏ గాలి 
వీస్తుందో?

ఎప్పుడు 
ఏ ఆలోచన 
పుడుతుందో?

ఎప్పుడు 
ఏ అందం 
కనపడుతుందో?

ఎప్పుడు 
ఏ ఆనందం 
కలుగుతుందో?

ఎప్పుడు
ఏ మబ్బు 
కురుస్తుందో?

ఎప్పుడు
ఏ పువ్వు
పూస్తుందో? 

ఎప్పుడు 
ఏ తోడు
దొరుకుతుందో? 

ఎప్పుడు 
ఏ ముహూర్తం 
కుదురుతుందో?
 
ఎప్పుడు 
ఏ శుభకార్యం 
జరుగుతుందో?

ఎప్పుడు 
ఏ ఫలితం 
లభిస్తుందో? 

ఎప్పుడు 
ఏ పిలుపు 
వస్తుందో?

ఎపుడు
ఏ దేవుడు
ఎవరినికరుణిస్తాడో?

ఎపుడు
ఏ భక్తుడు
ఏవరంపొందుతాడో?

ఎపుడు
ఏ కవి
ఏకైతవ్రాస్తాడో?

ఎపుడు
ఏ కవిత
ఎవరినాకర్షిస్తుందో?

ఎపుడు
ఏమి జరుగుతుందో
ఎవరికెరుక?

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం