దేశ ప్రగతిలో- భాగస్తులమవుదాం .;- అంకాల సోమయ్యదేవరుప్పుల జనగాం9640748497
మంచి మర్యాద
ఒకరు నేర్పితే
నేర్చుకునేవికావు
మన పెద్దలను చూసినేర్చుకోవలసినవి

వెకిలి చేష్టలు, ఆకతాయితనం,
అహంభావం మనపెంపకాన్ని
శంకించే
అవలక్షణాలు 

విద్య నేర్పిన జ్ఞానం
మనకు బ్రతుకు విలువలకు
సామాజిక జీవన
విధానానికి ఆయువుపట్టుగా
ఉండాలి

కానీ
దోపిడీ సూత్రం వల్లెవేసేదై
ఉండకూడదు

మనిషి జీవితంలో తాను ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలు 
చూస్తూ బ్రతకడం
నేర్చుకోవాలి 

కానీ 
రాత్రికి రాత్రే
ధనవంతులవ్వాలన్న
అత్యాశ అంతమంచిది కాదు

మొక్కలను చూసి స్వయంపోషకత్వం

చెట్లు ,గోవులను చూసి
పరోపకారం 

భూతల్లిని చూసి శాంతం శమ
దమము వంటి 
విశిష్టగుణాల్ని
అలవర్చుకోవాలి

ప్రకృతి ఒడిలో స్వేచ్ఛగా ఎదిగేలా మనజీవనయానం
సాగాలి 

కానీ
దాని విధ్వంసానికి
పాల్పడకూడదు

బ్రతుకు బ్రతుక నివ్వు
Live and let live
ఆలోచనలు విశాలంగా
అమలు మన వనరులమేరకు
తప్పసరిగా జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలి

Think Globally
Act Locally
 ఈ ఎదుగుదల సూత్రాన్ని పాటించాలి

మనమందరం ఎదుగుదాం
దేశ ప్రగతిలో మనం భాగస్తులమవుదాం


కామెంట్‌లు