విద్యార్థిని అఫ్రీన్ గీసిన చిత్రం-మాచని సోమప్ప జిల్లా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాల, ఎమ్మిగనూరు, కర్నూలు జిల్లా