కొత్త బంగారులోకం(వచనకవిత):--డా.రామక కృష్ణమూర్తి-బోయినపల్లి,సికింద్రాబాద్.

 ప్రజలే పాలకులై దేశాన్ని‌ నడిపించాలి.
పాడిపంటలతో సౌభాగ్యం‌ వెల్లివిరిసి సుఖమయ జీవనం కలగాలి.
శాంతి,సౌభ్రాతృత్వాలతో ఏకమైన స్వచ్ఛత పరిఢవిల్లాలి.
ధర్మమే మహోన్నతంగా నాలుగుపాదాలా నడవాలి.
శ్రమశక్తితో అందరూ చక్కగా పనులు చేసుకోవాలి.
అభివృద్ధి,సంక్షేమాలు తోడునీడలై కనబడాలి.
పేదరికమన్న మాట తొలిగి గౌరవప్రద జీవనాలుండాలి.
శత్రుత్వాలు లేని నియంత్రణ రేఖలతో అందరొక్కటవ్వాలి.
విద్య,వైద్యాలు అందరికీ అందుబాటులో ఉండి ఆనందించాలి.
కులమతాల అడ్డుగోడలు లేని
సమసమాజం ఏర్పడాలి.
ఆరోగ్యం,ఆనందం,ఆధ్యాత్మికం
ఆహ్లాదాలు ఎల్లప్పుడూ నిలిచే
కొత్తబంగారు లోకం రావాలి.