చిత్రాలు : ఎం.సహస్ర 5వతరగతి గౌతం మోడల్ స్కూల్. అమ్మ..సమతనాన్న...రామిరెడ్డి ...జయనగర్ హైదరాబాదు, అంతే కాదు హనుమాన్ చాలీసా కూడా అద్భుతంగా ఆలపిస్తుంది

 

కామెంట్‌లు