స్వర సందేశం:-గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.సెల్ నెం.9491387977.నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.

మనందరి ప్రపంచం ఈ జనాభా
పెరుగుతూనే ఉంది అను నిత్యం
గమనిస్తే ఊహిస్తేమనకు వాస్తవం
తలుస్తూందిలే ఓ నిజమైన సత్యం!

పుట్టిపెరిగిన ప్రపంచ జనమందు
ఒట్టిగ కూర్చోని తినేవారికే విందు
పనిచేసేవారికేమొ ఇక దారి బందు
గమనించి ముందుకెళ్ళుటే పసందు

జనాభాతో నిండిన ఈ భూగోళం
సృష్టిస్తుంది మనలో గందరగోళం
ఆహారం సరిపోక ఇక ప్రతి వేళ
మనందరిలోన ఒకటే గోల గోల  !

తలెత్తుతుంది ఆహారం సంక్షోభం
 కాలెత్తేస్తుంది మనదేశం సంక్షేమం
వేలెత్తి చూపుతుంది ఇక పరదేశం
జోరెత్తి ఇవ్వాలిరా నీ స్వరసందేశం

మన జనాభా కట్టడికి గతమందు
ఆపరేషన్లుచేస్తిమి మనంముందు
అప్పటికి ఆ కార్యం బహు పసందు
ఇక్కట్లలో చిక్కుకోకు నీవికముందు